กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ประวัติ

25-05-2017 0

 

เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 100 กิโลเมตร

และอยู่จากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 70 กิโลเมตร