กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลขนอม
91 หมู่3 ถ.ขนอม-นครศรีธรรมราช ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 075529033,075529507 โทรสาร 075529508

แผนที่