กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ตารางการให้บริการ

01-06-2017 0

วัน ช่วงเช้า (08.00-12.00) ช่วงเช้า (13.00-16.00)
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเบาหวาน ทันตกรรมเฉพาะทาง
ทันตกรรม คลีนิกบำบัดยาเสพติด
สุขภาพเด็กดี (บริการวัคซีนเด็ก) กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
 
อังคาร ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกความดันโลหิตสูง คลีนิกวัณโรค
วางแผนครอบครัว (บริการคุมกำเนิด) ทันตกรรมเฉพาะทาง
ทันตกรรมเฉพาะทาง กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
 
พุธ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
ตรวจโรคหอบหืดสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ทันตกรรมเฉพาะทาง
คลีนิกจิตเวช สัปดาห์ที่ 2 คลีนิกบำบัดยาเสพติด
ทันตกรรม ตรวจอัลตร้าซาวด์หญิงตั้งครรภ์รายเก่า
ฝากครรภ์ รายใหม่และรายเก่า กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
 
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
คลีนิกความดันโลหิตสูง ทันตกรรมเฉพาะทาง
ทันตกรรม หลอดเลือดสมอง สัปดาห์ที่ 3
รับผลเลือดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ หลอดเลือดสมอง สัปดาห์ที่ 4
กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
คลีนิกเบาหวาน ทันตกรรมเฉพาะทาง
ไต เรื้อรัง สัปดาห์สุดท้ายของเดือน คลีนิกบำบัดยาเสพติด
ทันตกรรมเฉพาะทาง กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว