กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกแพทย์แผนไทย

 


วิสัยทัศน์ – พันธกิจ
เป็นเลิศด้านการบริการ ใส่ใจมาตรฐาน ด้านงานแพทย์แผนไทย


ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกอบด้วย ยาสมุนไพร นวด ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร การพอกสมุนไพรรักษาเข่าเสื่อม และการบริบาลหญิงหลังคลอด ดังนี้

  • ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
  • ให้บริการตรวจผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยนอก (OPD)  ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30 -12.00 น.
  • บริการเยี่ยมบ้าน ลงชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง  ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 13.00- 16.30 น.
ข่าวกิจกรรม แพทย์แผนไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แพทย์แผนไทย