กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศสำนักงานสาธารณสุข อ.ขนอม รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างรายเดือนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

31-03-2023 549

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนดม  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบ้ติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทน์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม คลิก Download รายละเอียด