กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.63-มี.ค.64)

23-04-2021 517

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.63-มี.ค.64)  คลิก Download รายละเอียด