กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์

22-05-2017 6311

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ รพ.ขนอม ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์

โดยมีกิจกรรม รดน้ำผู้ใหญ่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำในครั้งนี้