กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลขนอม ปีงบ 2561

20-12-2017 1012

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลขนอม สามารถ download เอกสารประกอบจาก link ด้านล้าง

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  Donwload

แผนการจัดซื้อยา Download

แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Download

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 70% Download

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 20% Download

แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,คอมพิวเตอร์,งานบ้านงานครัว Download