กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินผู้ประสบภัยทางทะเลย ร่วมกับทหารเรือ (ศรชล. เขต2)

12-06-2017 7857

    เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย. 60 ทางโรงพยาบาลขนอมร่วมกับทหารเรือ (ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ศรชล.เขต2) เทศบาลตำอ่าวขนอมและมูลนิธิต่างๆในเขตอำเภอขนอม ได้ทำการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล เป็นการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเล   ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำ  เรืออับปางและอื่นๆ  ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอดชีวิตมากที่สุด